Attest terugbetaling
Het attesteren van de terugbetaling van de consultatie verloopt volledig electronisch. Op het einde van de consultatie wordt het getuigschrift voor verstrekte hulp automatisch doorgestuurd naar de mutualiteit. U krijgt dus van ons geen getuigschrift meer en moet dus zelf niets meer binnenbrengen om van de terugbetaling te kunnen genieten. U krijgt van ons nog wel een bewijsstuk met een code waarmee u de uitbetaling door de mutualiteit kan opvolgen.
GMD

Wij verkiezen dat al onze patiënten zich inschrijven via het globaal medisch dossier.

Waarom een Globaal Medisch Dossier (GMD)?

  • Je huisarts is op de hoogte van je medische voorgeschiedenis, allergieën, niet verdragen geneesmiddelen, ...
  • Je huisarts waakt erover dat technische onderzoeken niet nodeloos herhaald worden.
  • Je huisarts verwijst je zo nodig door naar de best geplaatste geneesheer specialist, kinesist, verpleegkundige, diëtist,...
  • Je huisarts coördineert de verschillende behandelingen van de specialisten en zorgt ervoor dat zij elkaar niet tegenwerken.
  • U blijft patiënt bij de huisartsengroep die uw GMD beheert. Het garandeert dat uw medische gegevens deskundig bijgehouden en gecoördineerd worden. Bovendien krijgt u, onder bepaalde voorwaarden, meer terugbetaald door uw ziekenfonds.
GMD Praktisch
  • Je hoeft het GMD-honnorarium niet zelf te betalen . De rekening gaat rechtstreeks naar het ziekenfonds via derde betalingsregeling.
  • De datum van de opening van het GMD wordt door je huisarts genoteerd in het elektronisch medisch dossier.
  • Vanaf de betaling van de bijdrage door het ziekenfonds, geniet je een korting van 30% op het remgeld van de raadplegingen. Personen vanaf 75 jaar en bepaalde andersvaliden kunnen ook voor huisbezoeken van deze korting genieten.

Een GMD afgesloten in een groepspraktijk, is geldig voor alle artsen van die groep.

Nuttige nummers

Ambulance/brandweer: 100 of 112

Politie: 101

Huisarts van wacht: 1733

Apotheek van wacht: www.apotheek.be of 0900/10.500 (24u op 24u)

Tandarts van wacht: 090/33.99.69

Anoniele Alcoholisten: 03/239.14.15

Antigifcentrum: 070/24.52.45

Childfocus: 116 000

Druglijn: 078/15.10.20

Kankerfoon: 0800/15.802

Kinderen- en jongerentelefoon: 102

Slachtofferhulp: 014/23.02.42

Tele-onthaal: 106

Tropisch Instituut Antwerpen (reisadvies): 03/247.66.66